Våra användarvillkor

Välkommen till vår webbplats. Vi, SkandiaMäklarna AB (556449-6130 – ”SkandiaMäklarna” eller ”vi”), vill ge dig som användare av vår webbplats en bra upplevelse, därför behöver du som användare även respektera våra villkor. I nedan användarvillkor upplyser vi dig kring hur du får använda vår webb och de tjänster vi erbjuder via webben. Med användare avses även automatiska verktyg som ägnar sig åt t.ex. spindling eller crawling. Dessa villkor kan uppdateras utan att vi upplyser dig om det. Om du vill göra något mer än att surfa runt på vår webbplats bör du läsa villkoren noggrant och kontrollera vad som står på denna sida regelbundet. De tjänster som erbjuds via vår webbplats erbjuds inte förbehållslöst. Om vi bedömer att en tjänst inte är till gagn för dig eller om vi skulle strida mot lagstiftning, praxis, god mäklarsed eller andra förhållningsregler genom att tillhandahålla tjänsten till dig, kommer vi inte att erbjuda den. Ett sådant exempel kan vara att vi misstänker att våra tjänster kommer nyttjas för att tvätta pengar. Vi behöver inte redovisa varför en tjänst inte tillhandahålls, detta för att vi kan ha lagkrav på oss att inte avslöja det.

Tillåten användning

Om du besöker vår webbplats i egenskap av privatperson för att leta efter bostad behöver du inte tänka på våra villkor. Du kan spara information för att kunna läsa senare, dela länkar till våra bostadsannonser med nära och kära, posta länkar i sociala medier, m.m.

Ej tillåten användning

Nedan får du ej göra utan att först ha fått vårt tillstånd:

  • Du får inte använda innehåll från vår webbplats i kommersiell kontext.
  • Du får inte kopiera stora mängder innehåll från vår webbplats och spara detta digitalt, även om du inte sprider innehållet.
  • Du får inte lägga ut kopior på innehåll från vår webbplats på någon annan webbplats.
  • Du får inte indexera innehållet på vår webb och baserat på detta automatgenerera länkar på någon annan webbplats (så kallad spindling eller crawling).
  • Du får inte länka in innehåll från vår webbplats i ett framesystem, pop-up fönster eller annan hotlinking.
  • Du får inte länka till vårt innehåll i större skala eller i en kommersiell kontext. Annat som upphovsrättslagen ställer krav på godkännande av.

Upphovsrätt

Vår webbplats och databasen den bygger på skyddas av upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från oss framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på vår webb och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats. Webbplatsens utseende och layout samt originella texter och konstnärliga bilder på www.skandiamaklarna.se kan vara skyddade i sig som litterära eller konstnärliga verk enligt upphovsrättslagen. Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetsinnehavaren framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats. Som enskild användare kan du dock, för eget bruk, framställa och tillgängliggöra enstaka exemplar av sådant som finns på vår webbplats, t.ex. kopiera något för att kunna spara och läsa vid ett senare tillfälle. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om du avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan du straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd. Det som vi tillåter dig som användare att göra utifrån upphovsrättslagen utan att du behöver fråga oss framgår under rubriken ”Tillåten användning”.

Marknadsföring

Enligt marknadsföringslagen ska marknadsföring stämma överens med god marknadssed. Att använda någon annans annonser för egen marknadsföring är inte förenligt med god marknadsföringssed.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av våra användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring användarvillkoren är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Ansvarig för SkandiaMäklarnas webb och tjänster är SkandiaMäklarna AB (Org.nr: 556449-6130).
SkandiaMäklarna AB Vasagatan 16, 111 20 Stockholm
info@skandiamaklarna.se